جک رنگ، شفت هد، قیف و میشلاتور، بوش اسپول هد ویژه دستگاه تزریق زیره کفش پی یو pu ساخت ماشین سام