نصب دستگاه تزیق زیره کفش دو رنگ همراه با میز ساخت ماشین سام